• English
 • Русский
 • SECOND-HAND & OUTLET STOCK

  Regulamin

  REGULAMIN:

  1. Postanowienia wstępne

  Dokonując zakupu w Hurtowni Angora Export – Import Tomasz Hetmanowski automatycznie akceptują Państwo nasz regulamin.

  Miejscem spełnienia świadczenia sprzedawcy jest:

  Angora Export-Import Tomasz Hetmanowski

  ul. Przemysłowa 16B

  64-840 Budzyń

  Polska

  NIP: 607-000-55-43, REGON: 572146143

   

  Dane kontaktowe menagera:

  Tel. 511 879 989 e-mail: asia@angora-odziez.pl

   

  2. Definicje

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.

  2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  3. Usługa – usługi świadczone przez Sprzedawcę

  4. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, której przedmiotem jest zakup Produktu.

  5. Produkt – produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem komunikacji elektronicznej

  6. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o Produktach i promocjach Sprzedawcy

  7. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

   

  3. Postanowienia ogólne:

  1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

  2. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług hurtowni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

  3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

  4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności”

  6. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej hurtowni są cenami netto.

  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w hurtowni, wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.

  8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Klient zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Sprzedawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

   

  4. Umowa sprzedaży

  -Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na produkty dostępne w hurtowni.

  -za pomocą Formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej przez 24 godziny 7 dni w tygodniu; -drogą elektroniczną na adres biuro@angora-odziez.pl

  -telefonicznie pod numerem 67/ 2843743

  -stacjonarnie na miejscu w hurtowni

   

   

  *W celu złożenia zamówienia telefonicznie lub poprzez e-mail Klient przekazuje Sprzedawcy informacje o zamawianym Produkcie oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane umożliwiające kontakt w sprawie zamówienia (numer telefonu, adres e-mail)

  -Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Następnie Sprzedawca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia przesyła Klientowi wiadomość potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

  -Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

   

  5. Czas realizacji zamówienia i dostawa

  -Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia

  -Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi do dwóch dni roboczych z uwzględnieniem towaru, który ma być dostarczony naszym transportem

  -Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 11.00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone następnego dnia roboczego.

  -W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Produktów nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór Produktu zamiennego).

  -W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Produktu objętego zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.

  -Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez przewoźnika lub transportem własnym Sprzedawcy zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy dostępne są na stronie internetowej oraz wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia

  -Zamówienia wydawane są do dostawy wyłącznie w dni robocze.

  -Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych

  nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.

  -W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Klienta).

  -Sprzedawca umożliwia odbiór zamówienia po uprzedniej przedpłacie przez Klienta w punkcie stacjonarnym pod adresem ul. Przemysłowa 16 B, 64-840 Budzyń czynnym w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. Odbiór zamówienia możliwy jest wyłącznie w godzinach pracy punktu po uprzednim potwierdzeniu przez Sprzedawcę przygotowania Produktów do wydania.

   

  6. Metody płatności

  -Sprzedawca umożliwia dokonywanie płatności za zamówione Produkty:

  -za pobraniem.

  – oraz przedpłata na rachunek bankowy

  -gotówka na miejscu

  -Klient wybierający płatność w formie przedpłaty zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie ustalonym ze sprzedawcą. W przypadku braku płatności w określonym terminie zamówienie może zostać anulowane, a Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży.

  -Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu od operatora systemu płatności elektronicznych informacji o poprawnej autoryzacji transakcji lub zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym przy płatności przelewem zwykłym. W przypadku płatności za pobraniem Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.

  -Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

   

  7. Zwrot towaru

  -Na cały sprzedawany przez nas asortyment nie udzielamy żadnej gwarancji. Towar outletowy z samej definicji jest towarem pozagatunkowym, wycofanym z regularnej sprzedaży, a jego cena rekompensuje utratę gwarancji. Dlatego towar nie podlega zwrotowi ani wymianie. Zawsze mają Państwo możliwość osobistego odbioru towaru oraz inspekcji przed zakupem. Przy zakupie towaru, realizacji i dostarczeniu towaru naszym transportem, klient ma obowiązek otworzyć i sprawdzić zamówiony towar.

  -Przy wysyłkach kurierskich istnieje możliwość zwrotu towaru do 7 dni roboczych. Klient jest zobowiązany wysłać paczkę na swój koszt. Paczka musi być kompletna oraz musi zawierać oryginał faktury. 

   -Towar po zwrocie zostaje sprawdzony. Zostaje wystawiona faktura korygująca, którą musi zostać podpisana i odesłana przez kupującego. Sposób zwrotu tylko przelewem bankowym.

  -Odmowa przyjęcia towaru wiąże się jednoznacznie z pokryciem kosztów transportu.

  -Przy zakupie towaru paletowego jest możliwość zwrotu do 7 dni, po niezwłocznym uprzedzeniu swojego opiekuna sprzedaży.

  Towar z całej
  Europy

  Własny
  transport

  Wysyłka
  kurierem

  Wielojęzyczna
  obsługa

  Bezpośredni
  importer

  ANGORA

  SECOND-HAND & OUTLET STOCK

  Stale poszerzamy naszą ofertą, aby sprostać wymaganią najbardziej wymagających klientów.